Adsense Links (boven)

Powered by WP Bannerize

Volg DHN op Sociale Media

Jaarverslagen Zorg

Powered by WP Bannerize


Advertenties DHN Partners en Nieuwsberichten


DHN Businessdeals

Businessdeal

Powered by WP Bannerize

Vierkant Links (adverteren)

Powered by WP Bannerize

Uw advertentie hier

Powered by WP Bannerize

Jouw Banner of Promotie op Dutch Health Network ? Klik op onderstaande button !

Volg DHN natuurlijk op Twitter

Nieuwe vacature – Gezocht Calamiteitenregisseur voor het Meldpunt IGZ

11 september 2013

Actuele vacature aanbevolen door Dutch Health Network

 

Gezocht Calamiteitenregisseur voor het Meldpunt IGZ

 

(Snel solliciteren! Ga direct naar: http://www.werkenvoornederland.nl)

 

Solliciteren button

 

Meldpunt IGZ

Het Meldpunt IGZ maakt deel uit van het hoofdkantoor van IGZ. De kernactiviteiten van het Meldpunt IGZ zijn het ontvangen, beoordelen, behandelen en/of afhandelen van berichten. Dat wil zeggen: alle vragen, mededelingen, klachten en meldingen waarmee burgers, zorginstellingen, overheidsinstellingen, beroepsbeoefenaren en fabrikanten zich wenden tot de IGZ.

 

IGZ logo

 

In het Meldpunt IGZ wordt de ontvangen informatie geregistreerd, gefilterd, beoordeeld, behandeld of doorgeleid en afgehandeld. De afhandeling van de contacten wordt actief gemonitord, zodat het serviceniveau voor externe partijen (burgers, beroepsbeoefenaren, instellingen, bedrijven, collega-inspecties, etc.) optimaal is. Er zijn meerdere communicatievormen, zoals post, telefoon, e-mail en fax, de informatieverstrekking via de website en de contacten langs elektronische weg met gebruikmaking van digitale formulieren. Het Meldpunt IGZ is ervoor verantwoordelijk de informatie toegankelijk te maken en te structureren, de respons meer te standaardiseren en inzicht te verschaffen in de status van zaken.

 

Functieomschrijving

U werkt voor het centraal georganiseerde Meldpunt IGZ. U houdt toezicht op basis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Kwaliteitswet, de Wet BIG en de beroepsnormen. Bovendien signaleert u problemen rond de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. U draagt bij aan beleids- en onderzoeksgebieden van het meldpunt en aan de ontwikkeling van normen en technieken voor toezicht.

Als calamiteitenregisseur bij het meldpunt van de IGZ voert u de regie over de triage-voorstellen van calamiteiten die bij de IGZ zijn gemeld. U adviseert over de ontwikkeling van strategisch inspectiebeleid en coacht en adviseert medewerkers van het Meldpunt, inspecteurs en projectgroepen bij de behandeling van calamiteiten. U doet dit door risico’s, signalen, meldingen, calamiteiten en bijzondere omstandigheden inhoudelijk te beoordelen. Over de aanpak en consequenties van ingrijpende beslissingen overlegt u met diverse partijen. In overleg formuleert u adviezen, inspectiestandpunten, rapportages en actiepunten over het incidententoezicht (IT), zoals meldingen van risicovolle of politiek-maatschappelijk gevoelige situaties. Ook draagt u bij aan de opzet van onderzoeksprogramma’s en thematische onderzoeken. U beoordeelt situaties en onderzoeksresultaten in relatie met de gezondheidswetten, strafrecht en tuchtrecht. Dat doet u vanuit een generalistische (para-)medische deskundigheid en bestuurlijke ervaring. U benoemt hierbij de risico’s en prestatie-indicatoren en beoordeelt onderzoeksresultaten en rapporten. Verder treedt u op als projectleider bij beleidsontwikkeling op het gebied van IT.

 

Functie-eisen

 • U heeft een academisch niveau op basis van een voltooide (para)medische opleiding.
 • U heeft minimaal 5 jaar praktijkervaring in de eerste- of tweedelijns gezondheidszorg, bijvoorbeeld als arts of psycholoog.
 • U beschikt over een brede en ruime veldervaring. Zorginhoudelijk én bestuurlijk.
 • U bent generalist, niet gehecht aan het accounthouderschap en breed inzetbaar.
 • U kunt goed omgaan met publicitaire en politieke gevoeligheden, weet welke impact die inspectiebeslissingen hebben.
 • U werkt constructief samen met in- en externe partijen en over een kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Uw bevindingen legt u vast in leesbare en helder opgebouwde rapportages.
 • U handelt en oordeelt professioneel. Ook onder moeilijke omstandigheden. Daarbij straalt u een natuurlijk gezag uit.
 • U beschikt over een goed ontwikkelde sensitiviteit voor de politiek-bestuurlijke context.
 • U kunt goed bijeenkomsten, workshops en conferenties opzetten, voorzitten en begeleiden.
 • U kunt zelfstandig werken, maar ook samenwerken binnen een multidisciplinair team.
 • U kunt zich uitstekend mondeling uitdrukken en anderen overtuigen van uw standpunt.

 

Gevraagde competenties: Oordeelsvorming, visie, omgevingsbewustzijn, durf, plannen en organiseren, samenbindend leiderschap en innovatief handelen.

 

Solliciteren button

 

Arbeidsvoorwaarden

36 uur per week. Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling. Schaal 14. Voor meer informatie ga je direct naar http://www.werkenvoornederland.nl.

 

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Bovenop het salaris en vakantiegeld kunt u rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een volledige vergoeding woon-werkverkeer (jaarkaart openbaar vervoer tweede klas). Bij de Rijksoverheid heeft u een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van uw arbeidsvoorwaardenpakket.

 

Bijzonderheden

 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De calamiteitenregisseur heeft een functieprofiel van coördinerend/specialistisch inspecteur binnen het functiegebouw rijk en maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het functiegebouw rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel.

 

Informeren en solliciteren

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw K.N. Kolenbrander, Hoofd Meldpunt  030-2338780.

 

Solliciteren button

 

Bij de HR-afdeling  kun je via 030 -23 38 721 of vacatures@igz.nl meer informatie verkrijgen over de sollicitateprocedure.

 

Je kunt jouw sollicitatie indienen via: http://www.werkenvoornederland.nl.

 

Rijksoverheidlogo2

 

NB Stuur dit bericht zoveel mogelijk met behulp van de buttons onderaan onze website door naar jouw relaties.

 

Volg Dutch Health Network natuurlijk  ook actief op LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube en Slideshare. Zie onderstaande links. Velen zijn je al voorgegaan.

 

 

Volg DHN op Twitter

DHN Webshops

Miljoenen artikelen

Adsense Vierkant Rechts

Powered by WP Bannerize

Archief DHN berichten

Bol rechts 250-250

Powered by WP Bannerize

Boekentips

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize

Maak gebruik van onderstaand gratis aanbod

DHN Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize

Inschrijven voor de DHN Nieuwsbrief