Adsense Links -1 –

Powered by WP Bannerize

Nieuws in de mediaJaarverslagen Zorg

Powered by WP Bannerize

Adsense Links -2 –

Powered by WP BannerizeVolg DHN op Sociale Media


Volg Dutch Health Network natuurlijk op alle Sociale Media.

Adsense Midden voor nieuws

Powered by WP Bannerize

Privacyverklaring Dutch Health Network Services

25 april 2018

Dutch Health Network Services, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27369145, verwerkt persoonsgegevens om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij gaan met uw persoonsgegevens om op een manier die uiteraard in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

 

In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

 

De privacyverklaring omvat informatie over:

  • het doel van de gegevensverwerking
  • de marketingactiviteiten
  • het beveiligingsniveau
  • de rechten van betrokkenen
  • bewaartermijn van persoonsgegevens
  • onze contactgegevens

 

1. Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Dutch Health Network Services verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Dutch Health Network Services. Deze overeenkomsten hebben met name betrekking op verrichten van mediadiensten. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en de relatie met u te versterken.

 

2. Marketingactiviteiten

Dutch Health Network houdt in het kader van marketingactiviteiten algemene bezoekgegevens bij van het websitebezoek aan www.dutchhealthnetwork.nl. Hiervoor kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoek en de gegevens (cookies) die de browser van de websitebezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden hierbij zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie met u te onderhouden en versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de communicatie met u over bestaande en nieuwe producten en diensten van Dutch Health Network Services.

 

3. Beveiligingsniveau

Dutch Health Network Services beschermt de gegevens die wij verwerken met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door firewalls, encryptie van gegevens en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u onder punt 6.

 

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail naar info@dutchhealthnetwork.nl of via het contactformulier op onze website) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer – tenzij op uw nadrukkelijke verzoek – benaderen met die informatie. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten.

 

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Dutch Health Network bewaart persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Uiteraard zijn wij wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

 

6. Contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via het contactformulier of het mailadres: contact@dutchhealthnetwork.nl

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. U vindt op onze website – www.dutchhealthnetwork.nl – steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

 


 

Adsense Rechts – 1 –

Powered by WP Bannerize

Archief DHN berichten

 

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize