Adsense Links (boven)

Powered by WP Bannerize

Volg DHN op Sociale Media

Jaarverslagen Zorg

Powered by WP Bannerize


Advertenties DHN Partners en Nieuwsberichten


DHN Businessdeals

Businessdeal

Powered by WP Bannerize

Vierkant Links (adverteren)

Powered by WP Bannerize

Uw advertentie hier

Powered by WP Bannerize

Jouw Banner of Promotie op Dutch Health Network ? Klik op onderstaande button !

Volg DHN natuurlijk op Twitter

Disclaimer website

22 mei 2014

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.dutchhealthnetwork.nl.

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Waar in deze disclaimer gebruik wordt gemaakt van de afkorting DHN, wordt Dutch Health Network Services bedoeld.

 

Gebruik van de DHN-website

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Dutch Health Network en de hostingprovider van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voorde juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DHN en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. DHN en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

 

Wanneer DHN en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Dutch Health Network Services en de hostingprovider van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DHN en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

 

DHN en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHN en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

 

DHN en de hostingprovider van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Cookiegebruik

 

Ga voor meer informatie hierover naar de pagina: Cookiegebruik.

 

Privacyverklaring

 

Ga voor meer informatie hierover naar: Privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© Dutch Health Network

 

Volg DHN op Twitter

DHN Webshops

Miljoenen artikelen

Adsense Vierkant Rechts

Powered by WP Bannerize

Archief DHN berichten

Bol rechts 250-250

Powered by WP Bannerize

Boekentips

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize

Maak gebruik van onderstaand gratis aanbod

DHN Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize

Inschrijven voor de DHN Nieuwsbrief