Nieuws in de mediaJaarverslagen Zorg

Powered by WP BannerizeVolg DHN op Sociale Media


Volg Dutch Health Network natuurlijk op alle Sociale Media.

Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvvgz zoekt medisch deskundige leden

10 december 2019

Wil jij op afroep als medisch deskundige zitting nemen in een onafhankelijke klachtencommissie Wzd of Wvvgz?

 

Op 1 januari 2020 worden de Wzd en de Wvggz van kracht. Op grond van deze wetten dienen zorgaanbieders die zich met deze vormen van zorg bezig houden aangesloten te zijn bij een externe klachtencommissie Wzd en/of een externe klachtencommissie Wvggz.

 

Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvvgz is onlangs opgericht met als doel het instellen en de instandhouding van deze klachtencommissies. De oprichting hiervan is op initiatief van Quasir tot stand gekomen. Leden worden benoemd door de raad van deelnemers van de stichting, bestaande uit organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties, te weten Zorgthuisnl en NCZ, representatief voor de zorgaanbieders die aangesloten zijn.

 

Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvvgz is op korte termijn op zoek naar leden deskundigen met een achtergrond als:

  • psychiater
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • orthopedagoog-generalist
  • specialist ouderengeneeskunde
  • arts voor verstandelijk gehandicapten

 

Een klachtencommissie bestaat uit 3 leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter en minimaal één lid deskundige.

 

Per ingediende klacht worden uit de gezamenlijke leden van de klachtencommissie 3 leden gevraagd om aan de behandeling van de klacht deel te nemen.

 

Hoorzittingen worden gehouden om een voor klager eenvoudig te bereiken locatie, zodat de stichting een landelijke spreiding van leden nastreeft.

 

De leden komen in aanmerking voor een vergoeding conform een nog vast te leggen vacatieregeling.

 

Interesse? Mail dan jouw motivatiebrief + CV naar info@j-z.nl t.a.v. mr. Wouter Morselt, JZ Advies.

 

Desgewenst kun je over deze oproep telefonisch informatie verkrijgen op 035 6920502  of 06 – 45 47 67 43.

 

Neem contact op


 

Archief DHN berichten

 

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize