Adsense Links -1 –

Powered by WP Bannerize

Nieuws in de mediaJaarverslagen Zorg

Powered by WP Bannerize

Adsense Links -2 –

Powered by WP BannerizeVolg DHN op Sociale Media


Volg Dutch Health Network natuurlijk op alle Sociale Media.

Adsense Midden voor nieuws

Powered by WP Bannerize

Ooit te maken gehad met geweld? Volg 11 oktober de trainingsdag calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie

3 augustus 2018

Voor wie? 

Komt u weleens in aanraking met een calamiteit die te maken heeft met (vermeend) geweld in de zorgrelatie van een medewerker jegens een cliënt of tussen cliënten?

 

Deze training is voor mensen die betrokken zijn bij calamiteitenonderzoek en daarbij te maken (kunnen) krijgen met geweld in de zorgrelatie zoals bijvoorbeeld calamiteitenonderzoekers, managers, verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen, Adviseurs kwaliteit en veiligheid.

 

Doel van de training:
Het doel van deze training is het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden om in een calamiteitenonderzoek adequaat om te kunnen gaan met een dergelijke situatie.

 

Een dergelijke calamiteit vraagt namelijk deels een andere manier van handelen van de organisatie en de calamiteitenonderzoeker.

 

Enkele voorbeelden:

 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert een aanvullende vragenlijst;
 • De onderzoeksvraagstelling is anders;
 • Soms heeft u te maken met justitie of het tuchtcollege.

 

 

Wat komt er in de training aan bod?

De specifieke aanpak die nodig is in een situatie waarbij een verdenking of sprake is van geweld in de zorgrelatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Specifieke aanpak: noodzaak van het werken in tweetallen (buddy werk);
 • De specifieke onderzoeksvraagstelling;
 • Welke competenties en vaardigheden heeft u nodig als calamiteitenonderzoeker?
 • Belangen van werkgever versus cliënt en de belangen van de organisatie versus medewerker. Wat is in het belang van het onderzoek en wat is in het belang van de relatie?
 • Getroffen maatregelen tegen de medewerker (ontslag per direct, op non actief stellen) en smaad.
 • Op zoek naar verbeteringen in kwaliteit van zorgverlening.
 • Hoe implementeert u gedragscodes in een cyclisch proces?
 • Normen en waarden in de praktijk van de zorgverlener: wat is grensoverschrijdend?
 • Trauma na geweld in de zorgrelatie.
 • De rol van de calamiteitenonderzoeker en organisatie in een tuchtrechtelijke proces.
 • Nazorgtraject naar organisatie, vermeende pleger, cliënt – familie – nabestaande (interne proces doet de organisatie zelf).
 • Collegiaal contact:
  • Buddy zijn in deze trajecten
  • Collegiale consultatie – wat doet u als u in een pittige situatie zit/hebt gezeten? Zorg voor uzelf.

 

In de middag wordt er gewerkt met een acteur en er is ruimte voor eigen casuïstiek.

 

Meer informatie:
De 1 daagse training “calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie” wordt door de Quasir Academy georganiseerd op 11 oktober. (het volledige trainingsprogramma is terug te vinden op de website van Quasir)

 

U kunt HIER meer informatie over o.a. de inhoud van deze training, de leervormen en doelen en het bijbehorende tarief terugvinden. (bij interesse kunt u zich daar direct van een plaats verzekeren via dit aanmeldingsformulier.

 

Leden van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg (VKIG) en Leden van de Vereniging voor Klachtrecht (VvK) ontvangen op de trainingen van de Quasir Academy korting!

 

Deze training kan ook voor uw organisatie als incompany training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir via dit contactformulier

 


 

Adsense Rechts – 1 –

Powered by WP Bannerize

Archief DHN berichten

 

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize