Nieuws in de mediaJaarverslagen Zorg

Powered by WP BannerizeVolg DHN op Sociale Media


Volg Dutch Health Network natuurlijk op alle Sociale Media.

Vacature – Lid Raad van Toezicht bij Kenniscentrum Sport en Bewegen

13 oktober 2023

Met het aftreden van een lid ontstaat per 1 januari 2024 een vacature voor de raad van toezicht (RvT) van het Kenniscentrum Sport en Bewegen.

 

“Jij hebt een actief netwerk met aantoonbare raakvlakken binnen het sport- en beweegwerkveld en begrijpt het belang voor de inzet van sport en bewegen”.

 

Wat ga je doen?

 

Als RvT-lid is het jouw taak om met jouw bestuurlijke kwaliteiten en ervaring toezicht te houden op het beleid en functioneren van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen. Dit doe je met vier andere RvT-leden. Gezamenlijk zorg je voor een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Daarnaast sta je de directeur-bestuurder bij met reflectie en advies.

 

De RvT vergadert drie à vier keer per jaar en RvT-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Er is mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vier jaar. Bij de samenstelling van de RvT wordt nadrukkelijk gekeken naar diversiteit.

 

 

 

Deskundig, betrokken en onpartijdig

 

Deskundig, betrokken en onpartijdig, dat zijn onze kernwaarden en daar zijn we trots op. Met zo’n 65 collega’s werken we hard om te zorgen dat belanghebbenden weten wie we zijn en waar we voor staan. Wij willen de kwaliteit en effectiviteit van sport en bewegen verhogen en dragen daarmee bij aan een gezonde samenleving. We zijn een maatschappelijke organisatie met korte lijnen en gericht op samenwerking. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is daarbij onze belangrijkste stakeholder. Andere belangrijke samenwerkingspartners zijn NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Mulier Instituut, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), ZonMw, hogescholen en universiteiten.

 

Jij hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de (jeugd) gezondheidszorg, daarnaast:

 

  • heb je een actief netwerk met aantoonbare raakvlakken binnen het sport- en beweegwerkveld en begrijpt het belang voor de inzet van sport en bewegen;
  • heb je het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
  • heb je integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • heb je inzicht in de eisen die aan Kenniscentrum Sport & Bewegen worden gesteld m.b.t. kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit;
  • heb jehet vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden.

 

Vergoeding

Voor je inzet ontvang je een vergoeding van € 4.000,– per jaar (bruto en excl. BTW) naar rato van de zittingsduur in dat jaar, uitgekeerd per kwartaal. Daarnaast kun je reiskosten declareren. Met eigen auto bedraagt de vergoeding € 0,28 per kilometer. Reizen met het openbaar vervoer wordt volledig vergoed.

 

Interesse?
Stuur je motivatie en cv uiterlijk 29 oktober naar vacature@kenniscentrumsportenbewegen.nl. De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 20 november met een delegatie van de RvT en de directeur-bestuurder.

 

 

 

Neem contact op


 

Archief DHN berichten

 

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize