Adsense Links (boven)

Powered by WP Bannerize

Volg DHN op Sociale Media

Jaarverslagen Zorg

Powered by WP Bannerize


Advertenties DHN Partners en Nieuwsberichten


DHN Businessdeals

Businessdeal

Powered by WP Bannerize

Vierkant Links (adverteren)

Powered by WP Bannerize

Uw advertentie hier

Powered by WP Bannerize

Jouw Banner of Promotie op Dutch Health Network ? Klik op onderstaande button !

Volg DHN natuurlijk op Twitter

Nieuwsbrief Dutch Health Network – april en mei 2012 – Special over Zorginnovatieboek

10 mei 2012

 

Beste Dutch Health Network leden en overige belangstellenden,

 

Graag aandacht voor een recent co-creatie initiatief waar Dutch Health Network belangeloos aan heeft meegewerkt. Het betreft het project van Co Politiek en Remco Hoogendijk om met vele enthousiastelingen een Zorginnovatieboek te schrijven.
Zorginnovaties bedenken is niet zo moeilijk. Wij Nederlanders en Belgen bruisen allemaal van de ideeën. Kijk maar naar de vele regionale en landelijke platforms op het gebied van Zorginnovatie. Vaak opgezet vanuit één partij uit de zorg- of welzijnsketen. Echter, weinig wat is bedacht, is ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht of had te weinig toegevoegde waarde.
Dit komt o.a. omdat er in het zorg- en welzijnstelsel verschillende financiële en politieke belangen zijn. Zorginnovaties kunnen alleen rendabel tot stand komen als wordt samengewerkt vanuit een gemeenschappelijk belang op het gebied van kosten, baten of kwaliteit. Iedere ketendeelnemer zal dus wat water bij de wijn moeten doen! Niet in de laatste plaats geldt dit ook voor de politiek en de autoriteiten zoals de minister van VWS, toezichthoudende instanties en de koepelorganisaties.
Het komt dus niet alleen aan op co-creatie! Samenwerking vanuit een gemeenschappelijk belang moet leiden tot co-rendement. Samen van de taart proeven is toch veel leuker!
Ga eens kijken op http://www.zorginnovatieboek.nl/ledenlinkedin/ voor het resultaat!! De bijdragen van 100 co-auteurs zijn op deze site verwerkt. Vanaf 10 mei kan er gestemd worden op het in jouw ogen meest waardevolle idee. Eveneens kan er commentaar aan de bedenkers worden gegeven in de vorm van constructieve feedback c.q. aanscherping van het idee.
Het aantal bestaande en nieuwe innovaties is nog niet in balans (nog veel bestaande innovaties). De initiatiefnemers willen de lat (nog) hoger leggen om tot de gewenste doorbraken in de zorg te komen. Om die reden volgt, parallel aan het proces van stemmen en commentaar geven op de bijdragen, op de website nog een extra oproep en mogelijkheid aan geïnteresseerden (patiënten, studenten, innovatoren, etc.) en partijen om nieuwe innovaties in te brengen.
Op basis van het aantal stemmen wordt uiteindelijk een top 5 samengesteld in een aantal categorieën van innovaties. De stemmen van patiënten, niet-patiënten en een nog te vormen jury van bekende Nederlanders vanuit het bedrijfsleven en de overheid krijgen een gelijk gewicht (ieder 33,3%). De top 5 krijgt extra aandacht in het Zorginnovatieboek en de mogelijkheid om in contact te komen met partijen die eventueel de innovatie verder willen ontwikkelen, ondersteunen en/of implementeren.
Zelf hebben wij vanuit Dutch Health Network ook een bijdrage aan het Zorginnovatieboek geleverd met de beschrijving van de ontstaansredenen en het nut voor zowel patiënten, niet-patiënten, de zorg- en welzijnsprofessionals als bestuurders, politici en autoriteiten van de LinkedIn groep Dutch Health Network. Het artikel heet: ‘Social Media, de patiënt blijft aan zet’. Zie bijgaande link:

http://zorginnovatieboek.nl/ledenlinkedin/2012/04/28/social-media-de-patient-blijft-aan-zet/ Alle feedback hierop is welkom.
Met 29.000 leden is de besloten community Dutch Healt Network op LinkedIn met 20 sub-groepen een van de vijf grootste netwerken in Nederland en België.
Vele partijen weten Dutch Health Network inmiddels te vinden voor het aankondigen van aantrekkelijke ledenarragementen.
Zoals bekend mag worden verondersteld bestaat de mogelijkheid om een evenement met een landelijk belang via de managers van dit platform aan alle leden te introduceren mits er sprake is van ledenkorting of het kostprijsprincipe. Voor informatie over de voorwaarden kan contact met ons worden opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Rob en Marianne Bergers,

 

Dutch Health Network
NB Volg DHN ook op Facebook en Twitter via: http://facebook.com/dutchhealthnetwork en http://twitter.com/dutchhealthnetw