Adsense Links -1 –

Powered by WP Bannerize

Nieuws in de mediaJaarverslagen Zorg

Powered by WP Bannerize

Adsense Links -2 –

Powered by WP BannerizeVolg DHN op Sociale Media


Volg Dutch Health Network natuurlijk op alle Sociale Media.

Adsense Midden voor nieuws

Powered by WP Bannerize

Opleiding: Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner (Centrale) Cliëntenraad

8 januari 2019

Cliëntenraden kunnen kiezen voor professionele ondersteuning van hun werkzaamheden door een ambtelijk secretaris.

 

Zij of de organisatie kunnen een ambtelijk secretaris in dienst nemen. Maar er kan ook gekozen worden voor een extern ambtelijk secretaris.

 

 

 

De ambtelijk secretaris is geen lid van de cliëntenraad, neemt een neutrale positie in tijdens het overleg van de cliëntenraad met de bestuurder, maar maakt wel onderdeel uit van het team van de cliëntenraad. De ambtelijk secretaris is door zijn/haar werkzaamheden de spil van de cliëntenraad; de constante factor binnen de cliëntenraad en het vaste aanspreekpunt.

 

Mogelijke taken van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad:

 • organiseren, (inhoudelijk) voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van de cliëntenraad, de overlegvergaderingen met de bestuurder of manager en de vergaderingen van werkgroepen vanuit de cliëntenraad.

 

 

In de praktijk houdt de ambtelijk secretaris cliëntenraad zich met het volgende bezig:

 

 • secretariële ondersteuning bieden zoals agenda opstellen, informatie verzenden, verslag van de vergadering maken en adviezen van de cliëntenraad uitschrijven en archief beheer;
 • beleidsmatige ondersteuning bieden zoals agendaonderwerpen op inhoud voorbereiden en adviezen geven over de besluitvorming;
 • informatie en/of adviezen geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie van de cliëntenraad (intern en extern);
 • jaarverslag opstellen;
 • bewaker van agendapunten, actiepunten en (evaluatie)afspraken;
 • vraagbaak voor (nieuwe) leden, bestuurder en anderen binnen de organisatie.

 

NCZ wil het beroep van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad meer handen en voeten geven en beter inbedden in de zorg. Dus meer erkenning voor het beroep door middel van belangenbehartiging voor de beroepsgroep. Een betere regeling van ondersteuning voor cliëntenraden in de nieuwe WMCZ 2018 door middel van een bepaling dat cliëntenraden recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de vorm van een Ambtelijk Secretaris. En goede trainingen en opleidingen voor Ambtelijk Secretarissen.

 

Profiel:
Als ambtelijk secretaris, coach of ondersteuner van een (centrale) cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?

Download hier het functieprofiel van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

 

De opleiding:
Een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

 

Aan het einde van de opleiding vindt een toetsing plaats. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname na de opleiding met succes te hebben doorlopen en bij het slagen voor de toets.

Klik hier voor de 5-daagse Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™ van NCZ

 

 

Wanneer:

 • 13 februari 2019
 • 13 maart 2019
 • 10 april 2019
 • 15 mei 2019
 • 12 juni 2019

 

Opleidingsduur:

5 dagen. U kunt zich direct voor alle vijf de opleidingsdagen aanmelden.

Deze opleiding kan ook in de vorm van een cursus per dag/per onderdeel worden besteld en op maat worden aangeboden;

 

Opleidinglocatie:

Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4, 6921 RJ Duiven.

 

 

 


 

Adsense Rechts – 1 –

Powered by WP Bannerize

Archief DHN berichten

 

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize