Adsense Links -1 –

Powered by WP Bannerize

Nieuws in de mediaJaarverslagen Zorg

Powered by WP Bannerize

Adsense Links -2 –

Powered by WP BannerizeVolg DHN op Sociale Media


Volg Dutch Health Network natuurlijk op alle Sociale Media.

Adsense Midden voor nieuws

Powered by WP Bannerize

Heb je interesse in een (deeltijd)functie bij Quasir als klachtenfunctionaris? Laat dit vandaag nog weten aan Quasir

16 oktober 2017

Heb je ervaring op het gebied van klachtenmanagement (en eventueel calamiteitenonderzoek) in de Zorg?

 

Onafhankelijke klachtenbehandeling: ook jouw zorg?

 

 

Miranda de Zwart, manager Klachtenbemiddeling van Quasir zoekt regelmatig versterking voor haar team met professionals. Zowel voor vast als tijdelijk. Om snel te kunnen inspelen op vragen van instellingen willen we graag jouw CV in portefeuille nemen. Wanneer er zich een vraag voordoet kunnen we dan sneller contact met jou opnemen, mits uiteraard jouw profiel passend is aan de vraag van onze opdrachtgever.

 

Het gaat hierbij om de volgende functionarissen:

  • Klachtenfunctionaris
  • Cliëntvertrouwenspersoon
  • Kwaliteitsfunctionaris
  • Calamiteitenonderzoeker

 

Ben jij die innovatieve, flexibele, ondernemende, zelfstandige professional met lef en affiniteit met de zorg, op niveau van minimaal HBO?

 

Stuur dan vrijblijvend jouw CV en motivatie naar Quasir via het open sollicitatieformulier op https://quasir.nl/sollicitatieformulier/.

 

Een klachtenfunctionaris van Quasir heeft:
– kennis van de rechten van de patiënt
– bekendheid met de organisatie en ontwikkelingen in de gezondheidszorg
– positief kritische houding t.o.v. het functioneren van de gezondheidszorg
– enige kennis van medische en verpleegkundige terminologie
– goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
– empathisch vermogen
– een zelfstandige, initiatiefrijke en flexibele instelling
– opleiding op HBO/academisch niveau
– ervaring in vergelijkbare functie
– ervaring in het werken met patiënten(organisaties)
– bij voorkeur opleiding klachtenbemiddeling of mediation genoten
– kennis van methoden voor communicatie, onderhandeling, conflicthantering en bemiddeling

 

Voor de functie als kwaliteitsfunctionaris gelden, naast hetgeen beschreven is in het algemene functieprofiel van de klachtenfunctionaris van Quasir, de volgende extra eisen:

 

“De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van het kwaliteitsbeleid, protocollen en procedures. Tevens is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het op zodanige wijze, binnen de kaders van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), adviseren en ondersteunen van de directie en het management, opdat het werken conform de kwaliteitseisen gestimuleerd wordt en de (medische) dienstverlening verder professionaliseert. NB: De zorgaanbieder blijft eindverantwoordelijk voor de medische aspecten van de dienstverlening (op basis van Wet BIG).”

 

Je kunt jouw  belangstelling voor een vacante of toekomstige functie bij Quasir voorzien van jouw CV en motivatie brief aan ons kenbaar maken via dit sollicitatieformulier op www.quasir.nl

 

Goed om te weten:

Voor Quasir staat de onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris centraal. Doelstellingen daarbij zijn het bereiken van individuele genoegdoening (het wegnemen van onvrede en gevoelens van onrecht bij cliënt) en het herstellen van de relatie tussen klager en aangeklaagde.

 

Bij klachtenbemiddeling wordt er geen oordeel over de klacht gegeven. De procedure is gebaseerd op het beginsel van hoor en wederhoor, waarbij in goed overleg oplossingen gezocht worden voor gerezen problemen.

 

De klachtenfunctionaris van Quasir heeft een zelfstandige positie binnen de organisatie, waarvoor hij bemiddelt. Omdat hij in dienst is van Quasir opereert hij volkomen onafhankelijk van de organisatie. Op deze manier wordt de vertrouwenspositie ten opzichte van zowel de klagende cliënt als de zorgverlener gegarandeerd.

 

Nieuwsbrief:
Regelmatig hebben wij vacatures. Houdt onze website en nieuwsberichten in de gaten en abonneer u op onze nieuwsbrief !

 

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.

 

Neem contact op


 

Adsense Rechts – 1 –

Powered by WP Bannerize

Archief DHN berichten

 

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize