Adsense Links -1 –

Powered by WP Bannerize

Nieuws in de media



Jaarverslagen Zorg

Powered by WP Bannerize

Adsense Links -2 –

Powered by WP Bannerize



Volg DHN op Sociale Media


Volg Dutch Health Network natuurlijk op alle Sociale Media.

Adsense Midden voor nieuws

Powered by WP Bannerize

Een calamiteit met geweld, wat dan. Volg 21 mei training “Calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie“ van Quasir

16 april 2019

Bent u voldoende toegerust als calamiteitenonderzoeker als er sprake is geweest van een ernstig incident met geweld in de zorgrelatie.

 

Volg 21 mei de 1-daagse training Calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie van de Quasir Academy.

 

Doel van de training:
Komt u weleens in aanraking met een calamiteit die te maken heeft met (vermeend) geweld in de zorgrelatie van een medewerker jegens een cliënt of tussen cliënten?

 

Het doel van deze training is het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden om in een calamiteitenonderzoek adequaat om te kunnen gaan met een dergelijke situatie.

 

Een dergelijke calamiteit vraagt namelijk deels een andere manier van handelen van de organisatie en de calamiteitenonderzoeker.

 

Enkele voorbeelden:

 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert een aanvullende vragenlijst;
 • De onderzoeksvraagstelling is anders;
 • Soms heeft u te maken met justitie of het tuchtcollege.

 

Voor wie? 
Deze training is voor mensen die betrokken zijn bij calamiteitenonderzoek en daarbij te maken (kunnen) krijgen met geweld in de zorgrelatie zoals bijvoorbeeld calamiteitenonderzoekers, managers, verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen, Adviseurs kwaliteit en veiligheid.

 

Wat komt er in de training aan bod? 
De specifieke aanpak die nodig is in een situatie waarbij een verdenking of sprake is van geweld in de zorgrelatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 

 • Specifieke aanpak: noodzaak van het werken in tweetallen (buddy werk);
 • De specifieke onderzoeksvraagstelling;
 • Welke competenties en vaardigheden heeft u nodig als calamiteitenonderzoeker?
 • Belangen van werkgever versus cliënt en de belangen van de organisatie versus medewerker. Wat is in het belang van het onderzoek en wat is in het belang van de relatie?
 • Getroffen maatregelen tegen de medewerker (ontslag per direct, op non actief stellen) en smaad.
 • Op zoek naar verbeteringen in kwaliteit van zorgverlening.
 • Hoe implementeert u gedragscodes in een cyclisch proces?
 • Normen en waarden in de praktijk van de zorgverlener: wat is grensoverschrijdend?
 • Trauma na geweld in de zorgrelatie.
 • De rol van de calamiteitenonderzoeker en organisatie in een tuchtrechtelijke proces.
 • Nazorgtraject naar organisatie, vermeende pleger, cliënt – familie – nabestaande (interne proces doet de organisatie zelf).
 • Collegiaal contact:
  • Buddy zijn in deze trajecten
  • Collegiale consultatie – wat doet u als u in een pittige situatie zit/hebt gezeten? Zorg voor uzelf.

 

In de middag wordt er gewerkt met een acteur en er is ruimte voor eigen casuïstiek.

 

Na de training?
Heeft u zicht op het gehele proces als u te maken krijgt met calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie. U bent u bewust van de knelpunten en valkuilen in het proces van onderzoek en de noodzaak om daarin zorg voor uw eigen rol te hebben (buddy werk, collegiale consultatie).

 

Locatie en trainers
De trainingen met open inschrijving worden in Almere gegeven door professionele trainers van Quasir.

 

Bij alle opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf.

 

Tarief:
Normaal tarief  € 525,- (excl. BTW)
Korting voor leden VKIG en VvK: 10%

 

Deze training kan ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.

 

Aanmelden voor een training of telefonisch opleidingsadvies van de Quasir Academy:

 

Gebruik onderstaand aanmeldingsformulier op de website van Quasir of bel vandaag nog naar 0561-618711. Hier kunt u ook uw interesse aangeven voor een kosteloos en persoonlijk telefonisch opleidingsadvies of voor nadere informatie of een offerte voor een in-company training of groepstraining van Quasir.

 


 

Adsense Rechts – 1 –

Powered by WP Bannerize

Archief DHN berichten

 

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize