Nieuws in de mediaJaarverslagen Zorg

Powered by WP BannerizeVolg DHN op Sociale Media


Volg Dutch Health Network natuurlijk op alle Sociale Media.

Ben je wel voldoende geschoold als calamiteitenonderzoeker. Er is nog plaats op 4-daagse opleiding met startdatum 18 maart

24 september 2018

Als professional werkzaam in de zorg of welzijn is de kans altijd aanwezig dat je op enig moment met een calamiteit te maken krijgt en bij het onderzoek naar de toedracht betrokken zult raken.

 

Het is daarom uiterst noodzakelijk dat je je van te voren verdiept in wat er allemaal rondom een (ernstig) incident komt kijken. Voor het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek moet je als onderzoeker allereerst bekwaam zijn in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten. Naast het kunnen toepassen van gangbare analyse methodieken zoals PRISMA en SIRE, is kennis, inlevingsvermogen en een onafhankelijke kijk op de situatie en de mogelijke oorzaken van grote toegevoegde waarde. Wat is er allemaal van invloed op de menselijke mogelijkheden en beperkingen, hoe ontstaan fouten? Het is een absolute vereiste dat de commissieleden vaardigheden bezitten zoals het interviewen van betrokkenen en hieruit de echte feiten met oorzaken naar voren zien te halen.

 

De 4-daagse opleiding tot calamiteitenonderzoeker van Quasir wordt gegeven door professionele trainers die dagelijks worden ingezet als onafhankelijk voorzitter of uitvoerder van een calamiteitenonderzoek. Quasir heeft in twee jaar tijd inmiddels al bijna honderd calamiteitenonderzoeken uitgevoerd. En de ervaringen vanuit deze calamiteitenonderzoeken worden voortdurend ingebracht bij het ontwikkelen van de opleidingen en trainingen van de Quasir Academy.

 

De opleiding tot calamiteitenonderzoeker beslaat alle procesonderdelen van een calamiteiten-onderzoek van melding aan de inspectie, uitvoeren onderzoek, de verschillende analyse methodieken, interviewtechnieken, kennis wet- en regelgeving, tot aan rapportage en bespreking met het bestuur. Voor meer informatie hierover ga je naar www.quasir.nl

 

Data:
Module 1 –> 18 maart 2019
Module 2 –> 25 maart 2019
Module 3 –> 10 april 2019
Module 4 –> 15 april 2019

 

Programma:
De eerste dag maak je kennis met het proces van calamiteitenonderzoek en welke stappen hierin nodig zijn. Op dag twee staan jouw persoonlijke vaardigheden en competenties centraal, zoals onafhankelijkheid, interviewtechnieken en omgaan met lastige situaties. De derde dag worden analyse technieken samen met kennis van Human Factors uitgewerkt en geoefend, en leer je conclusies en aanbevelingen voor verbetermaatregelen te formuleren. Dag 4 staat in het teken van het schrijven van een rapportage, het afronden van een calamiteitenonderzoek en het samen bespreken van dilemma’s uit de praktijk.

 

Kosten 4-daagse opleiding tot calamiteitenonderzoeker:
€ 1.995,00 (excl. BTW).

 

Locatie:
Almere

 

Training Calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie (23 januari)
Deze trainingsdag is uitermate geschikt voor functionarissen van instellingen die weleens in aanraking komen met een calamiteit die te maken heeft met (vermeend) geweld in de zorgrelatie van een medewerker jegens een cliënt of tussen cliënten. Het doel van deze training is het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden om in een calamiteitenonderzoek adequaat om te kunnen gaan met deze specifieke situatie. Een dergelijke calamiteit vraagt namelijk deels een andere manier van handelen van de organisatie en de calamiteitenonderzoeker.

 

Voor leden van de VKIG/VvK kan op de inschrijvingsprijs een aantrekkelijke korting worden aangeboden. Voor meer informatie hierover ga je naar www.quasir.nl

 

 

Overig trainingsaanbod
Beroepsbevordering is voor elke professional van belang. Het is een tijd voor permanente educatie. Er spelen in het werk voortdurende veranderingen waar professionals adequaat om moeten kunnen reageren. Het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun  blinde vlekken. Want hoe vaak krijgen we feedback van andere professionals? Voor de herstelcoach, klachtenfunctionaris, calamiteitenonderzoeker en vertrouwenspersoon is onafhankelijkheid immers van cruciaal belang. Genoeg reden om steeds opnieuw kennis en vaardigheden op te frissen.

 

Volg daarom een of meer trainingen van de Quasir Academy die dit najaar starten. Allemaal bieden ze ruimte aan jouw persoonlijke leervraag.

 

  1. 18 maart 2019: trainingsdag over het organiseren en voorzitten van spiegelgesprekken’. Een mooi instrument voor klantenfeedback. Werkt het altijd? Wat zijn interessante onderwerpen? Wat is er nodig voor de organisatie? Welke gesprekstechnieken heb ik nodig voor goed voorzitterschap?
    Al deze vragen komen aan de orde in een inspirerende bijeenkomst met Jetske Drijver.
  2. 4 en 18 april 2019: tweedaagse training ‘gesprekstechnieken en bemiddelingsvaardigheden’. Een training gericht op het adequaat, zelfbewust en authentiek voeren van (bemiddelings)gesprekken met klagers een aangeklaagden. Er worden vaardigheden geoefend met een acteur.
  3. 24 januari en 7 februari 2019: tweedaagse training ‘klachtenfunctionaris in de ggz’: Het werken als klachtenfunctionaris in de ggz heeft zijn specifieke uitdaging. Hoe ga je om met de manische cliënt die precies weet wat er moet veranderen in de organisatie? Hoe bereik je de angstige klager?
    Belangrijke onderdelen zijn de gesprekstechnieken en juridische kaders. Er zullen ervaringsdeskundigen aan het woord komen en er wordt uiteraard met een acteur gewerkt.
  4. Nog nader vast te stellen: een hele trainingsdag aan de slag met ‘emoties en agressie’. Als je gesprekken voert rond onvrede heb je vaak te maken met (heftige) emoties. Hoe ga je daarmee om? Er bestaan verschillende soorten agressie. Wat werkt bij de verschillende vormen wel en wat werkt niet?  Maar ook: wat zijn (jouw) primaire reacties op emoties en agressie? Uiteraard wordt er geoefend met een acteur.

 

In-company trainingen
Quasir biedt opleiding en training op maat aan, in-company. Heb je een vraag, laat het ons weten.

 

Meer informatie
Bel vandaag nog met Marijke Levelink (manager Quasir Academy) om je in te schrijven voor de middels deze nieuwsbrief aangeboden opleiding tot calamiteitenonderzoeker of trainingen. Natuurlijk kun je bij haar ook voor een persoonlijk opleidingsadvies terecht (06 – 40 09 78 67). Of schrijf je direct in via www.quasir.nl

 


 

Archief DHN berichten

 

Nieuwsbrief button

Nieuwsbrief

Powered by WP Bannerize